فروشنده با بیمه

فروشگاه افق کوروش نمایندگی دانش غربی به فروشنده آقا با شرایط ذیل نیازمند است
۱-حداقل مدرک دیپلم
۲-داشتن کارت پایان خدمت با معافیت تحصیلی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09023519107
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه