استخدام فروشنده آقا

به یک نفر آقا زیر 25 سال جهت فروشندگی و کار و نظافت مغازه نیازمندیم !
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131520100
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه