استخدام چاپ دیجیتال معراج

استخدام نیروی ساده مرد
استخدام طرح آشنا به کار با نرم افزار های فتوشاپی

دارای کارت پایان خدمت
جهت کار صبح و عصر
در مرکز چاپ دیجیتال معراج
با حقوق قانون کار
اضافه کار
بیمه و مزایا

نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133538863
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه