استخدام صندوقدار و انباردار

به دونفر نیرو جهت کار در فروشگاه موادغذایی یک نفرانبار دار دو شیفت و یک نفر صندوقدار برای شیفت عصر نیازمندیم.

حقوق و شرایط کار عالی
انباردار دو شیفت
صندوقدار شیفت عصر
محدوده کار صفائیه
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09132737670
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه