آماده تحویل ،منطقه رو به رشد ،صفر

انتهای قندی ،میدان سفیران امید مجتمع مسکونی افرا
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09134561412
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
800.000.000 تومان
متراز: 
110 متر مربع