نیازمند پرستار برای کودک 6 ساله

به یک خانم متعهد و با حوصله جهت نگهداری از کودک 6 ساله (پسر) و رسیدگی به امور درسی کودک نیازمندیم. ساعت کاری 9 تا 3 بعدازظهر میباشد. محدوده منزل میدان امام حسین به سمت بلوار کوثر میباشد.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09913230420