زمین بلوار جمهوری 170متری

زمین بلوار جمهوری153متری و170 کوچه 16متری اطراف ساخت و ساز شده زمین دوکله و سه کله سند تک برگ اینده دار 500متر فاصله با بلوار جمهوری کوچه صفار
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09135138301
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
600.000.000 تومان
متراز: 
170 متر مربع