زمین شهرک امام رضا (ع) آزادشهر

زمین مورد آگهی دارای برگ واگذاری از بنیاد مسکن و شمالی میباشد
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09109518615
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
500.000.000 تومان
متراز: 
191 متر مربع