زمین بایر با سند تک برگ مسکونی و تجاری

با صد میلیون تومان صاحب زمین مسکونی در منطقه روبه رشد و پیشرفت(بلوار مدرس) بشوید. نبش بلوار 45 متری وبلوار 24 متری
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09915751680
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
180.000.000 تومان
متراز: 
150 متر مربع