نیازمند پرستار خانم برای سالمند خانم

نیازمند پرستار خانم برای سالمند در محدوده چهار راه فرهنگیان.جهت هماهنگی تماس بگیرید.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09132580255