استخدام نیروی ساده و نیمه ماهر و صندوقدار

چند نیروی ساده خانم یا اقا جهت کار در فست فودی هرشیفت9ساعته از1200هزار تومان الی 1700هزارتومان شیفت صبح و بعد از ظهر هرکدام جداگانه میباشد و شیفت ها در گردش نیست چند صندوق دار خانم برای کار در فست فودی ساعت کاری قابل تغیر 6تا2شب :1200هزارتومان 6تا3بامداد:1500هزار تومان محدوده میدان خاتمی درصورت جواب ندادن پیامک بزنید
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09135289814