به یک کارگر ماهر کاشیکاری و سنگ کاری نیازمندیم

به کارگر ماهر دائمی نیازمندیم روزمزد 100 تومان
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133514915