استخدام قالبندوالمتربند حرفه ای

حقوق اول برج هرماه همراه باجای خواب وحمام سرویس ونهاربرادرافغان باشدمشکل نداردجاش امنه
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09335516499