نیازمند لیسانس یا فوق لیسانس شیمی یا پلیمر

به یک نفر لیسانس یا فوق لیسانس شیمی یا پلیمر (خانم یا آقا) به صورت تمام وقت با بیمه کامل و حقوق و مزایای عالی نیازمندیم. محل کار، شهرک صنعتی خضر آباد.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09127629370