استخدام راننده بیل مکانیکی لاستیکی

به دو نفر راننده بیل مکانیکی با حقوق عالی و بیمه و جا خواب و خورد و خوراک نیازمندیم. راننده بایستی آشنا به فنی و مکانیکی دستگاه باشد محل کار استان کرمان شهرستان جیرفت شرکت گازرسانی بیل ها بکهو اتوماتیک میباشد.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09141163791