نیازمند باغبان ونگهبان وسرایدار

به یک نگهبان وباغبان وسرایدار نیازمندیم برای کار در مجتمع مسکونی حقوق توافقی میباشد
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09197174552