تعمیرات ماشین های اداری

به 1نیروی ماهر در تعمیرات ماشین های اداری. زیراکس. hp. canon..... نیروی ماهر در همه این زمینه ها یا حقوق بسیار عالی و بیمه جهت کار فقط تماس بگیرید
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09909682764