نیازمند به جوشکار ماهر

نیازمند جوشکار ماهر یا نیمه ماهر برای کارهای تاسیسات و ساختمانی به صورت روزمزد حقوق توافقی سن 20 الی 35 سال کارمون دائمی میباشد ساعت کاری 8 الی 9 ساعت
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09138531460