نیرو جهت پاک کردن سبزی

سلام به تعدادی نیرو جهت پاک کردن سبزی نیازمندیم با شرایط زیر حقوق و دستمزد بر اساس وزن پاک شده سبزی می باشد. محدوده کارگاه ابتدای بلوار مدرس می باشد. ساعت کار از 7 صبح تا 12 ظهر می باشد (بستگی به مقدار سبزی) فقط و فقط نیرو جهت کار در کارگاه نیازمندیم. به صورت خانگی نداریم. ایاب و ذهاب به عهده خود شخص می باشد.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09139295234