فروش 30ساعت اب کشاورزی

زمین لوله کشی اب شیرین. 2هکتاردرخت پسته لب جاده اسفالت بین خرم اباد ومهراباد
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09906463718
دسته بندی: 
متراز: 
2 متر مربع