نیاز به پرستار جهت نگهداری کودک یکساله

به یک پرستار جهت نگهداری کودک یکساله و انجام امور منزل نیازمندیم مزایا: یک واحد منزل مسکونی در اختیارشان قرا میدهیم و مبلغی حقوق لطفا افرادی که فرزند کوچک دارند پیام ندهند چون نمیتوانند همزمان از دو کودک پرستاری کنند
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131572993