5000متر زمین کشاورزی در حسین اباد ریسمانی

5000هزار متر زمین کشاورزی سند دار واقع در حسین اباد ریسمانی چاه شهردار بهترین مکان برای احداث گلخانه همراه با اب
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09305358876
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
2.500.000.000 تومان
متراز: 
5 متر مربع