زمین فروشی اکرم اباد بعداز فلکه ولی عصر

زمین 167متر سند شیشدونک با امتیاز اب وبرق اکرم اباد خیابان ولی عصر بعد ازمیدان ولی عصر سمت چپ نپش کوچه زمرد موقیعت تجاری هم داره فقطمعامله باخونه نوساز تروتمیز دارم اگه قیمت خونه از زمین بالاتر باشه مشکلی نداره باقیماند را نقد میدم فقط بیشتراز 150 متر باشه
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09020080042
دسته بندی: 
متراز: 
167 متر مربع