120مترخانه 3طبقه شهیددشتی 16متری امام حسن

سندقطعی وکالت جریمها پرداخت شده سه طبقه تکمیل جنوبی هست واحدها دوطبقه اجاره هست ساختمان فقط نمادندارد وسلام کوچه دررو
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09139510524
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
500.000.000 تومان
متراز: 
120 متر مربع