منزل مسکونی فلکه پنج آزادشهر

سه طبق تکمیل دونبش ——————————————— • سند: رسمی تک‌برگ • جهت ساختمان: جنوبی
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09217910425
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
1.450.000.000 تومان
متراز: 
200 متر مربع