زمین به متراژ150 مترجنوبی به ابعاد7در22تقریبا

بین میدان امام علی و میدان امام حسین جاش خوبه روبه پیشرفته
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09130532554
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
420.000.000 تومان
متراز: 
150 متر مربع