مغازه آزادشهر20متر

مغازه اجاره ای آزادشهر فلکه دوم ...20متر
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09901108360
دسته بندی: 
اجاره: 
550.000 تومان
ودیعه: 
5.000.000 تومان
متراز: 
20 متر مربع