نیروی کار ساده و اشنا به بتونه و سنباده

نیروی نیمه ماهر برای بتونه و سنباده کاری زیر کار رنگ چوب ساعت تماس 8صبح لغایت 18عصر
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09135174247