زمین تجاری بلوارجانباز

یک قطعه تجاری بلوار جانباز «بر اصلی بلوار جانباز» سند 6 دانگ تک برگ فقط تماس بگیرید 09138593327 09138593327
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09138593327
دسته بندی: 
متراز: 
130 متر مربع