مغازه 84متری بلوار استقلال

دوطبقه مسکونی و یک طبقه مغازه و یک طبقه نیم ساز بلوار استقلال جنب پمپ بنزین با هرگونه چیزی معاوضه می کنم
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09139526256
دسته بندی: 
متراز: 
84 متر مربع