اپارتمان امین دادگستری فضیلت

اپارتمان امین دادگستری فضیلت
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09359841277
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
620.000.000 تومان
متراز: 
107 متر مربع