ب خانواده 4نفر هم اجاره داده میشود

بلوارنواب کوی شهیدتقی زاده کوچه13
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09900830241
دسته بندی: 
اجاره: 
500 تومان
ودیعه: 
5.000.000 تومان
متراز: 
90 متر مربع