یک خانم جهت نظافت و نگهداری کودک

یک خانواده جهت کمک کاردر خانه ( نظافت و نگهداری از کودک) به یک خانم نیازمند است ، خانه 3000متر میباشد
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09901036437