نیازمندمنشی یا همکار خانم

توضیحات به دونفر خانم ترجیحا مجرد جهت کار در فست فود و دیگری در دفتر ساختمانی نیازمندیم با حقوق توافقی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09135142100