زمین کشاورزی6هکتار چاهک_هرات

زمین کشاورزی5هکتار چاهک آلوچه آلبالو به انگور گندم وجو با آب بالا واستخر
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09131572746
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
3.000.000.000 تومان
متراز: 
5 متر مربع