زمین کاریزلند فاز یک

زمین کاریزلند تماس بگیرید
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09135222490
دسته بندی: 
نرخ فروش: 
1.700.000.000 تومان