جوجه بوقلمون برنزه آمریکا درشت

وزن حدود 1/5کیلو80روزه واکسن خورده سالم درشت
نوع آگهی: 
سایر آگهی ها
موبایل: 
09131561786
دسته بندی: