ظرف پت 16 کیلویی خالی دست دوم

تعداد 300 پت 16 کیلویی روغن مایع با درب سالم برای روغن سویا بوده امکان اردکان بفروش میرسد
نوع آگهی: 
سایر آگهی ها
موبایل: 
09132510300
دسته بندی: