جذب حسابدار و نیروی دفتری

به چند نفر حسابدار برای انجام پروژه های حسابداری در دفتر مشاوره مالی نیازمندیم
نوع آگهی: 
سایر آگهی ها
تلفن: 
03532728908
موبایل: 
09132525778
ایمیل: 
دسته بندی: 
آدرس: 
یزد - خیابان مطهری