استخدام خلیفه ماهر حاجی بادام

به یک نفر خلیفه ماهر حاجی بادام با حقوق و مزایا توافقی نیازمندیم
نوع آگهی: 
استخدام
تلفن: 
۳۷۲۱۵۸۰۰
موبایل: 
۰۹۱۳۲۵۸۷۳۷۱
شهر: