فروش زمین کارتن سازی

یک قطعه زمین کابری تجاری دارای مدارک مادر سند کارتن سازی و قولنامه محضری می باشد.
گود ان برداشته شده است.
5*12 می باشد.
دوطرف ان ساخته شده است.
واقع در 20متری امیرکبیر
نوع آگهی: 
املاک
موبایل: 
09132733527
ایمیل: 
hosseinjalili70@yahoo.com
انتشار ایمیل: 
آدرس ایمیل را منتشر نکن
شهر: 
قیمت: 
مقطوع به تومان
آدرس: 
کارتن سازی
نرخ فروش: 
147.000.000 تومان
متراز: 
60 متر مربع