مدیر دفتر

به یک خانم ترجیحا با مدرک کارشناسی حقوق برای کار مدیر دفتری در موسسه حقوقی نیازمندیم
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09162541851
ایمیل: 
yasa.sabt@gmail.com
انتشار ایمیل: 
آدرس ایمیل را منتشر نکن
شهر: 
آدرس: 
خیابان فرخی،