استخدام پذیرش گر هتل

به یک نیروجهت پذیرش هتل با ظاهری آراسته و روابط عمومی بالا نیازمندیم.
نوع آگهی: 
استخدام
تلفن: 
37281901
موبایل: 
09013513339
آدرس: 
بلوار صدوقی