مناقصه پیمانکاری

شرکت ارگ سریزد در نظر دارد بخشی از عملیات احیا، مرمت و بازسازی بناهای تاریخی موجود در روستای سریزد مهریز را طی مناقصه ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شماره تماس جهت راهنمائی و دریافت اسناد مناقصه 32556036-035
نوع آگهی: 
سایر آگهی ها
تلفن: 
03532556036
موبایل: 
09139533647
ایمیل: 
انتشار ایمیل: 
آدرس ایمیل را منتشر نکن
دسته بندی: 
آدرس: 
سریزد