مهندس معدن

به تعدادی نیروی مهندس معدن آشنا به نرم افزارهای معدنی جهت کار در شرکت معدنی واقع در اردکان نیازمندیم.
لطفا افراد واجد شرایط رزومه خود را به شماره تلگرام 09397474676 ارسال کنید .
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09397474676
شهر: 
آدرس: 
اردکان