استخدام صندوق دار

رستوران بام یزد جهت تکمیل کادر خود به صورت تک شیفت (ظهر یا شب) یا دو شیفت در صندوق دار آقا یا خانم استخدام میکند

نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09393931664
ایمیل: 
ssajadhz@gmail.com
انتشار ایمیل: 
آدرس ایمیل را منتشر نکن
شهر: 
آدرس: 
خیابان مسجد جامع