استخدام متالوژی

استخدام رشته متالوژی
نوع آگهی: 
استخدام
تلفن: 
03537275321
موبایل: 
09135224294
ایمیل: 
elham_as65@yahoo.com
انتشار ایمیل: 
آدرس ایمیل را منتشر نکن
شهر: 
آدرس: 
منطقه ویژه اقتصادی