استخدام كارگر ساده خانم و آقا

به چند نفر نيرو آقا و خانم جهت كار در يك واحد توليدي نيازمنديم.
نوع آگهی: 
استخدام
تلفن: 
03535279599
موبایل: 
09013295738
شهر: 
آدرس: 
يزد شهرك صنعتي زارچ