استخدام حسابدار

استخدام
یک نفر نیروی کار حسابدار ترجیحا بومی بصورت تمام وقت
محدوده خیابان مهدی
حقوق مناسب و بیمه
آموزش داده می شود.
09134550711
ساعت پاسخگویی از 9 الی 13 و 17 الی 21
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09134550711
شهر: 
آدرس: 
خیابان مهدی